เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

วงจรหรี่ไฟ (AC Regulator Dimming)


3000W Thyristor Power Electronic Voltage Regulator
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA115 3000W Thyristor Power Electronic Voltage Regulator

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

4000W High-Power Thyristor Electronic Regulator Dimming Speed Regulation
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA569 4000W High-Power Thyristor Electronic Regulator Dimming Speed Regulation Pic1-Zoom

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

4000W High-Power Thyristor Electronic Regulator
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA381 4000W High-Power Thyristor Electronic Regulator Dimming Speed Regulation with Insurance Shell

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

5000W Thyristor Voltage Regulator Adjust Light, Speed, Temp
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA448 5000W Thyristor Voltage Regulator Adjust Light Speed Temperature

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

10000W Super Power Thyristor Electronic Voltage Regulator Adjust Light Speed Temperature
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA447 10000W Super Power Thyristor Electronic Voltage Regulator djust Light Speed Temperature

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

1000W Thyristor Voltage Regulator, Adjust Light Speed Temperature
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA502 1000W Thyristor Voltage Regulator, Adjust Light Speed Temperature 

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

10000W Original Chips Thyristor Super Power Electronic Regulator can Change Light Speed and Temperature
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA527 10000W Original Chips Thyristor Super Power Electronic Regulator
 can Change Light Speed and Temperature

385.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.