เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

บอร์ดควบคุมอุตสาหกรรม (PLC Controller)


บอร์ดควบคุมอุตสาหกรรม (PLC Controller)
 
  พีแอลซี, PLC, Programmable Logic Controlพีแอลซี, PLC, Programmable Logic Controlพีแอลซี, PLC, Programmable Logic Control
 

Part No.

Product
Description

Type

Input
Voltage

Input / Output point

Analog
Input/Output

Unit Price(THB)

 FX3U-14MR

 PLC Controller

Relay24VDC

Input 8 / Output 6

6AD / 2DA

1,270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FX3U-14MT

 PLC Controller

Transistor24VDC

Input 8 / Output 6

6AD / 2DA

1,270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FX3U-24MR

 PLC Controller

Relay24VDC

Input 14 / Output 10

6AD / 2DA

1,480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FX3U-24MT

 PLC Controller

Transistor

24VDC

Input 14 / Output 10

6AD / 2DA

1,480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FX3U-30MR

 PLC Controller

Relay

24VDC

Input 16 / Output 14

6AD / 2DA

1,760.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FX3U-32MT

 PLC Controller

Transistor

24VDC

Input 16 / Output 16

6AD / 2DA

1,880.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FX3U-48MR

 PLC Controller

Relay

24VDC

Input 24 / Output 24

6AD / 2DA

2,520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FX3U-48MT

 PLC Controller

Transistor

24VDC

Input 24 / Output 24

6AD / 2DA

2,520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FX3U-56MR

 PLC Controller

Relay

24VDC

Input 32 / Output 24

6AD / 2DA

3,430.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 xxxx Coming soon

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.