เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

รีเลย์ ( Relay Module )


โมดูลรีเลย์วัดความชื้น 5V Humidity Sensitive Switch Relay Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NB013 5V Humidity Sensitive Switch Relay Module

75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

โมดูลรีเลย์วัดแสง 5V Photosensitive diode relay module
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NB014 5V Photosensitive diode relay module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
โมดูลรีเลย์ความเข้มแสง 5V Photosensitive diode relay module
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NB016 5V Photosensitive resistance sensor relay module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
โมดูลรีเลย์อุณหภูมิ 5V Thermal sensor module relay module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NB017 5V Thermal sensor module relay module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


1 Channel Relay Module Delay Timer Control Switch Board YYC-2S 
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 BA294 DC5V 1 Channel Relay Module Delay Timer Control Switch Board YYC-2S

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BA295 DC12V 1 Channel Relay Module Delay Timer Control Switch Board YYC-2S

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BA296 DC24V 1 Channel Relay Module Delay Timer Control Switch Board YYC-2S

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อโมดูลรีเลย์ 1 ช่อง (Relay Module 1 Channel)
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 BA049 รีเลย์ 1 ช่อง 5 VDC (Relay 1 Channel 5 VDC)  (High & Low Level Trigger)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BA050 รีเลย์ 1 ช่อง 12 VDC (Relay 1 Channel 12 VDC)  (High & Low Level Trigger)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 BA051

 รีเลย์ 1 ช่อง 24 VDC (Relay 1 Channel 24 VDC)  (High & Low Level Trigger)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
โมดูลรีเลย์ 2 ช่อง (Relay Module 2 Channel)
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 BA052 รีเลย์ 2 ช่อง 5 VDC (Relay 2 Channel 5 VDC)  (High & Low Level Trigger)

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BA053 รีเลย์ 2 ช่อง 12 VDC (Relay 2 Channel 12 VDC)  (High & Low Level Trigger)

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BA054 รีเลย์ 2 ช่อง 24 VDC (Relay 2 Channel 24 VDC)  (High & Low Level Trigger)

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

โมดูลรีเลย์ 4 ช่อง (Relay Module 4 Channel)
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 BA055 รีเลย์ 4 ช่อง 5 VDC (Relay 4 Channel 5 VDC)  (High & Low Level Trigger)

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BA056 รีเลย์ 4 ช่อง 12 VDC (Relay 4 Channel 12 VDC)  (High & Low Level Trigger)

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BA057 รีเลย์ 4 ช่อง 24 VDC (Relay 4 Channel 24 VDC)  (High & Low Level Trigger)

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

โมดูลรีเลย์ 8 ช่อง (Relay Module 8 Channel)
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 BA058 รีเลย์ 8 ช่อง 5 VDC (Relay 8 Channel 5 VDC)  (High & Low Level Trigger)

175.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BA059 รีเลย์ 8 ช่อง 12 VDC (Relay 8 Channel 12 VDC)  (High & Low Level Trigger)

175.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BA060 รีเลย์ 8 ช่อง 24 VDC (Relay 8 Channel 24 VDC)  (High & Low Level Trigger)

175.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


โมดูลรีเลย์ 1 ช่อง 30A (Relay Module 8 Channel)
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA338 รีเลย์ 8 ช่อง 5 VDC (Relay 8 Channel 5 VDC)  (High & Low Level Trigger)

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

โมดูลรีเลย์ 1 ช่อง 5Vdc (Relay Module 1 Channel) Active Low/ Low Level Trigger
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA024 รีเลย์ 1 ช่อง 5 VDC (Relay 1 Channel 5 VDC)  (Low Level Trigger)

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

โมดูลรีเลย์ 2 ช่อง 5Vdc (Relay Module 2 Channel) Active Low/ Low Level Trigger
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA025 รีเลย์ 2 ช่อง 5 VDC (Relay 2 Channel 5 VDC)  (Low Level Trigger)

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 


 


โมดูลรีเลย์ 4 ช่อง 5Vdc (Relay Module 4 Channel) Active Low/ Low Level Trigger
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA026 รีเลย์ 4 ช่อง 5 VDC (Relay 4 Channel 5 VDC)  (Low Level Trigger)

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

โมดูลรีเลย์ 6 ช่อง 5Vdc (Relay Module 6 Channel) Active Low/ Low Level Trigger
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA027 รีเลย์ 6 ช่อง 5 VDC (Relay 6 Channel 5 VDC)  (Low Level Trigger)

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


โมดูลรีเลย์ 8 ช่อง 5Vdc (Relay Module 8 Channel) Active Low/ Low Level Trigger
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA028 รีเลย์ 8 ช่อง 5 VDC (Relay 8 Channel 5 VDC)  (Low Level Trigger)

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

โมดูลรีเลย์ 16 ช่อง 5Vdc (Relay Module 16 Channel) Active Low/ Low Level Trigger
 
   
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA349 รีเลย์ 16 ช่อง 5 VDC (Relay 16 Channel 5 VDC)  (Low Level Trigger)

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


โมดูลโซลิดสเตท 1 ช่อง 5Vdc (Solid State Relay Module 1Channel) Active Low
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA167 รีเลย์ SSR 1 ช่อง 5 VDC (Relay 1 Channel 5 VDC)  (Low Level Solid State Relay Module)

75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
โมดูลโซลิดสเตท 2 ช่อง 5Vdc (Solid State Relay Module 1Channel) Active Low

 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA168 รีเลย์ SSR 2 ช่อง 5 VDC (Relay 2 Channel 5 VDC)  (Low Level Solid State Relay Module)

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

โมดูลโซลิดสเตท 4 ช่อง 5Vdc (Solid State Relay Module 1Channel) Active Low

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA169 รีเลย์ SSR 4 ช่อง 5 VDC (Relay 4 Channel 5 VDC)  (Low Level Solid State Relay Module)

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

โมดูลโซลิดสเตท 8 ช่อง 5Vdc (Solid State Relay Module 1Channel) Active Low

 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA170 รีเลย์ SSR 8 ช่อง 5 VDC (Relay 8 Channel 5 VDC)  (Low Level Solid State Relay Module)

440.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.