เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ชุดเรียนรู้ หุ่นยนต์ Smart Robot


KEYESTUDIO Smart Farm ชุดเรียนรู้ สมาร์ทฟาร์ม
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 -

 KEYESTUDIO Smart Farm ชุดเรียนรู้ สมาร์ทฟาร์ม

2,950.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KEYESTUDIO Smart Home ชุดเรียนรู้ บ้านอัจฉริยะ
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 -

 KEYESTUDIO Smart Farm ชุดเรียนรู้ สมาร์ทฟาร์ม

2,850.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KUONGSHUN Crab Overload ชุดเรียนรู้
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

AD120

 KUONGSHUN Crab Overload ชุดเรียนรู้

3,500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KUONGSHUN Crossbot Car kit ชุดเรียนรู้
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

AD119

 KUONGSHUN Crossbot Car kit ชุดเรียนรู้

2,150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KUONGSHUN Smartbot Car kit ชุดเรียนรู้
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

AD118

 KUONGSHUN Smartbot Car kit ชุดเรียนรู้

2,150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 
 

LAFVIN ชุดเรียนรู้ Solar Tracking kit
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 LAFVIN ชุดเรียนรู้ Solar Tracking kit

1,250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 
LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Tank Robot
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Tank Robot

2,250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Arm Robot Car
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Arm Robot Car

2,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Robot Arm kit
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Robot Arm kit

1,200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Panda Robot
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Panda Robot

1,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Camera Robot Car kit
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Camera Robot Car kit

2,200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Home kit
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 LAFVIN ชุดเรียนรู้ Smart Home kit

2,000.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

ชุดเรียนรู้ Coming soon...
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 ชุดเรียนรู้ Coming soon...

1,250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.