เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)


 OMRON Rotary Encoder
 
 

Part No.

Product Description

Pulses/Revolution
(P/R)

Operating
Voltage

Unit Price(THB)

 E6B2-CWZ5B โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder) OMRON แท้

360 P/R

12-24 VDC

9,050.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 Rotary Encoder E6B2-CWZ6C
 
 
 

Part No.

Product Description

Pulses/Revolution
(P/R)

Operating
Voltage

Unit Price(THB)

 E6B2-CWZ6C โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

100 P/R

5-24 VDC

930.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ6C โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

360 P/R

5-24 VDC

930.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ6C โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

600 P/R

5-24 VDC

930.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ6C โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

1000 P/R

5-24 VDC

930.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ6C โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

1024 P/R

5-24 VDC

930.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ6C โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

2000 P/R

5-24 VDC

930.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

 Rotary Encoder E6B2-CWZ1X
 
 

Part No.

Product Description

Pulses/Revolution
(P/R)

Operating
Voltage

Unit Price(THB)

 E6B2-CWZ1X โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

100 P/R

5 VDC

1,010.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ1X โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

360 P/R

5 VDC

1,010.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ1X โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

600 P/R

5 VDC

1,010.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ1X โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

1000 P/R

5 VDC

1,010.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ1X โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

1024 P/R

5 VDC

1,090.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ1X โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

2000 P/R

5 VDC

1,250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 Rotary Encoder E6B2-CWZ5B
 
 
 

Part No.

Product Description

Pulses/Revolution
(P/R)

Operating
Voltage

Unit Price(THB)

 E6B2-CWZ5B โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

100 P/R

12-24 VDC

1,030.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ5B โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

200 P/R

12-24 VDC

1,030.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ5B โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

360 P/R

12-24 VDC

1,030.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ5B โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

600 P/R

12-24 VDC

1,030.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ5B โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

1000 P/R

12-24 VDC

1,030.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ5B โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

1024 P/R

12-24 VDC

1,120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 E6B2-CWZ5B โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ (Rotary Encoder)

2000 P/R

12-24 VDC

1,250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.