เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

อาร์ดูโน่เซ็นเซอร์ (Arduino Sensor)


Sound Detection Sensor Module
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA111 5V Humidity Sensitive Switch Relay Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Micro SD Card Module Mini TF Card Read and Write 6pin
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA115 Micro SD Card Module Mini TF Card Read and Write 6pin

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Mini SD Card Module Size:18.5mmx17.5mm
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA440 Mini SD Card Module Size:18.5mmx17.5mm

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

High sensitivity microphone sensor module
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA241 High Sensitivity Microphone Sensor Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ISD1820 Voice Board Module Recording with Terminal
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA112 ISD1820 Voice Board Module Recording with Terminal

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

HC-05 4pin Bluetooth Module (Master+Slave) with Button 
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA127 HC-05 4pin Bluetooth Module (Master+Slave) with Button 

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 KP964 HC-05 4pin Bluetooth Module (Master+Slave) with Button ***รุ่นประหยัด***

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 
 

HC-05 6pin Bluetooth Module with Button
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA194 HC-05 6pin Bluetooth Module with Button

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 KO260 HC-05 6pin Bluetooth Module with Button ***รุ่นประหยัด***

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ISD1820 Recording Module Voice Board with Mic
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA084 ISD1820 Recording Module Voice Board with Mic

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

5V Active Alarm Buzzer Driver Module Low Current Blue
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA249 5V Active Alarm Buzzer Driver Module Low Current Blue

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


Current to Voltage Module Voltage Transmitter Converter
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA684 Current to Voltage Module 0/4-20mA to 0-3.3V 5V 10V Voltage Transmitter Converter Signal
 Conversion Module Board Diy Electronic

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


PWM to Voltage Converter Module 0%-100% to 0-10V
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA685 PWM to Voltage Converter Module 0%-100% to 0-10V Digital to Analog Signal PWM Adjustable

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


Voltage to PWM Converter Module Digital to Analog
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA686 Voltage to PWM Converter Module 0-5V 0-10V to 0%-100% Digital to Analog Signal PWM
 Adjustable Power Module

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

13.56Mhz RC522 MFRC-522 RFID Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA129 13.56Mhz RC522 MFRC-522 RFID Module

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

RFID 13.56MHz
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA132 RFID 13.56MHz card

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AA133 AA133 13.56MHz RFID IC Key Tags20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
RS232 to TTL Serial Interface Module MAX3232
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA652 RS232 to TTL Serial Interface Module MAX3232

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

SW-420 Normally Closed Alarm Vibration Sensor Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA089 SW-420 Normally Closed Alarm Vibration Sensor Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

SW1801P 3pin Normally open vibration sensor module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA090 SW1801P 3pin Normally open vibration sensor module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
Rain Water Level Detection Sensor Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB056 Rain Water Level Detection Sensor Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
KY-023 PS2 Game JoyStick Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB001 KY-023 PS2 Game JoyStick Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-037 Sound Sensor Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB003 KY-037 Sound Sensor Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-008 650nm Laser sensor Module 6mm 5V
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB021 KY-008 650nm Laser sensor Module 6mm 5V

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
KY-022 Infrared Receiver Module for Arduino
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB035 KY-022 Infrared Receiver Module for Arduino

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
KY-040 Rotary Encoder Module for Arduino with Demo Code
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB024 KY-040 Rotary Encoder Module for Arduino with Demo Code

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


KY-016 DIP 3 Color LED Module 5mm
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB013 KY-016 DIP 3 Color LED Module 5mm

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-033 TCRT5000 Tracking Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB005 KY-033 TCRT5000 Tracking Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-032 IR Obstacle Avoidance Sensor Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB006 KY-032 IR Obstacle Avoidance Sensor Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-003 Hall Magnetic Sensor Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB031 KY-003 Hall Magnetic Sensor Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-026 The Flame Sensor Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB007 KY-026 The Flame Sensor Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Buzzer Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB011 KY-012 Active Buzzer Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AB012 KY-006 Passive Buzzer High Level Module 25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

KY-009 SMD 3 Color LED Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB014 KY-009 SMD 3 Color LED Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

KY-011 5mm Two-Color LED Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB015 KY-011 5mm Two-Color LED Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

KY-029 3mm Two-Color LED Module 
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB016 KY-029 3mm Two-Color LED Module 

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-025 Dry Reed Pipe Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB017 KY-025 Dry Reed Pipe Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

KY-021 Mini Dry Reed Pipe Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB018 KY-021 Mini Dry Reed Pipe Module

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-039 Finger Detecting Heartbeat Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB019 KY-039 Finger Detecting Heartbeat Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-034 7 Color Flashing LED Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB020 KY-034 7 Color Flashing LED Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-004 Tachile Switch Module 
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB022 KY-004 Tachile Switch Module 

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-002 Vibration Switch Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB023 KY-002 Vibration Switch Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-027 Magic Cup Light Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB025 KY-027 Magic Cup Light Module

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-017 Mercury Medallion Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB026 KY-017 Mercury Medallion Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 
 

KY-020 Tilt Switch Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB027 KY-020 Tilt Switch Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

YL-99 Impact Switch Modul
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA464 YL-99 Impact Switch Modul

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


KY-018 Photosensitive Resistor Sensor Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB028 KY-018 Photosensitive Resistor Sensor Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

KY-035 Analogy Hall Magnetic Sensors
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB030 KY-035 Analogy Hall Magnetic Sensors

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

KY-001 DS18B20 Temperature Sensor Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB032 KY-001 DS18B20 Temperature Sensor Module

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

BH1750FVI Light Sensor Module Chip Digital Intensity Illumination 
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 XS217 Light Sensor Module Chip Digital Intensity Illumination BH1750FVI

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

HC-SR501 PIR Motion Sensor Module
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB040 HC-SR501 PIR Motion Sensor Module

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

HC-SR505 body sensing mode mini-body sensor switch
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NB061 HC-SR505 Mini sensing module body sensing mode mini-body sensor switch

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

5V HC-SR04 Ultrasonic Sensor 4pin
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB043 5V HC-SR04 Ultrasonic Sensor 4pin

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Metal Fixed Bracket for HCSR04 Ultrasonic Module
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AC247 Metal Fixed Bracket for HCSR04 Ultrasonic Module

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


Soil Moisture Detection Humidity Sensor Module 5pin  
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB054 Soil Moisture Detection Humidity Sensor Module 5pin Dupond wire

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Raindrops Detection Sensor Module Snow RainWeather
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB055 Raindrops Detection Sensor Module Snow RainWeather

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

GY-31 TCS230 TCS3200 Color Sensor
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NB104 GY-31 TCS230 TCS3200 Color Sensor

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


NA389 Ublox GYGPSV1 NEO-8M GPS module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA389 Ublox GYGPSV1 NEO-8M GPS module ,subsistube for NEO-6M GY-NEO8MV2 with Battery

450.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
RTC DS1307 24C32 Real Time Clock Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA318 RTC DS1307 24C32 Real Time Clock Module

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
SD Card Module Read and Write
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA114 SD Card Module Read and Write

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

TF MP3 decoders and decoding module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA385 TF MP3 decoders and decoding module with 3.75V power supply

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

801S Vibration Shock Sensor Sensitivity Adjustable
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA059 801S Vibration Shock Sensor Sensitivity Adjustable

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.