เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

อาร์ดูโน่ Arduino UNO R3 Controller Board

Arduino UNO R4 Minima
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 UNO R4 Minima Arduino UNO R4 Minima ***Chinese Version***

760.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อArduino UNO R4 WIFI
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 UNO R4 WIFI Arduino UNO R4 WIFI ***Chinese Version***

1,050.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อArduino MKR WIFI 1010
 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 XV495 Arduino MKR WIFI 1010 (บอร์ดแท้ Made in Italy)

2,140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


ชุดเรียนรู้ AE045 Arduino Small Learning Kit
 
   
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AE045 Arduino Small Learning Kit (Paper Box)

380.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ชุดเรียนรู้ ESP32 Basic Starter Kit WIFI IOT Development
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AE312 ESP32 Basic Starter Kit WIFI IOT Development Board Learning Kit *มีคู่มือการใช้งาน*

700.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อชุดเรียนรู้ UNO R3 UNO Kit Starter Kit, RFID Learning Suit
 
   
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AE001 UNO Kit Starter Kit, RFID Learning Suite(Plastic Case) *มีคู่มือการใช้งาน*

1,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

ชุดเรียนรู้ 37pcs Sensor Kit (Plastic Case, with CD)
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AE002 37pcs Sensor Kit (Plastic Case, with CD

550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
Arduino UNO R3 DIP Board
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA002 บอร์ดทอลอง เรียนรู้ Arduino UNO R3 DIP Board

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Arduino UNO R3 SMD Board Improved Version CH340 Chip
 
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA003 บอร์ดทอลอง เรียนรู้ Arduino Uno R3 SMD Board Improved Version CH340 Chip

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

MEGA 2560 R3 SMD Board Improved Version CH340 Chip
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA006 MEGA 2560 R3 SMD Board Improved Version CH340 Chip + USB Cable

550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

MEGA 2560 R3 Terminal Board
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA644 AA644 MEGA 2560 R3 Terminal Board

270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


Arduino Nano V3.0 ATmega328P 5V 16MHz CH340 Type-C
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AH037 Arduino Nano V3.0 ATmega328P 5V 16MHz CH340 Type-C

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 
 

Nano V3.0 FT232 Chip Board Atmega328P-AU
 
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA007 Arduino Nano V3.0 FT232 Chip Board Atmega328P-AU

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Nano V3.0 V3.0 CH340 Chip Board, Atmega328P
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA008 Nano V3.0 V3.0 CH340 Chip Board, Atmega328P

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Unsoldered Arduino Nano V3.0 CH340 Chip, Atmega328P
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA237 Unsoldered Arduino Nano V3.0 CH340 Chip, Atmega328P

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Expansion Adapter Breakout Board IO Shield
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA005 Expansion Adapter Breakout Board IO Shield

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 


Arduino Micro Atmega32u4 5V 16MHz + Micro USB
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA147 Arduino Micro Atmega32u4 5V 16MHz + 30CM Micro USB Cable 50

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


ESP32-CAM-CH340 Development Board Test WiFi+ Bluetooth
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA571 ESP32-CAM-CH340 Development Board WiFi+ Bluetooth Module ESP32 with OV2640 Camera

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ESP8266 Serial Wifi Module NodeMcu Lua Wifi V3 CH340
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA226 ESP8266 Serial Wifi Module NodeMcu Lua Wifi V3 CH340

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB113 Nodemcu Baseboard NodeMcu Lua WIFI Development Board V3.0 ESP8266 Serial Port Baseboard

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
ESP8266 Expansion Board for 30PIN ESP32
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA708 ESP8266 Expansion Board for 30PIN ESP32 Development Board

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
Unsoldered TTGO T8 V1.7 ESP32 8MB
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA713 Unsoldered TTGO T8 V1.7 ESP32 8MB PSRAM TF CARD 3D ANTENNA WiFi & Bluetooth
 ESP32-WROVER Micropython 16MB FLASH

550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


TTGO T-Beam V1.1 ESP32 LORA 433MHz NEO-6M WiFi Wireless
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA714 Unsoldered TTGO T-Beam V1.1 ESP32 LORA 433MHz NEO-6M WiFi Wireless Bluetooth Module
 IPEX 18650 Battery Holder CH9102F Chip

1,350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
TTGO T-Beam V1.1 ESP32 LORA 923MHz NEO-6M WiFi Wireless
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA717 Unsoldered TTGO T-Beam V1.1 ESP32 LORA 923MHz NEO-6M WiFi Wireless Bluetooth Module
 IPEX 18650 Battery Holder CP2104 Chip

1,350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อESP32 Development Board CH9102X
WiFi+Bluetooth Ultra-Low Power Consumption Dual Core
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA707 ESP32 Development Board CH9102X WiFi+Bluetooth Ultra-Low Power Consumption

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
ESP-WROOM-32 Wifi Module CH340 Type-C
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA709 ESP-WROOM-32 Wifi Module CH340 Type-C

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


30Pin ESP32 Expansion Board with Type-C USB and Micro USB
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AH312 30Pin ESP32 Expansion Board with Type-C USB and Micro USB Dual Interface
 or ESP32 ESP-32 ESP-32S Development Board

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ESP12 ESP-12 D1 mini V2-Mini NodeMcu 4M
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AH109 ESP12 ESP-12 D1 mini V2-Mini NodeMcu 4M bytes Lua WIFI Internet of Things development board
 based ESP8266

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


ESP12 ESP-12 D1 mini V2-Mini NodeMcu 4M
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AH109 ESP12 ESP-12 D1 mini V2-Mini NodeMcu 4M bytes Lua WIFI Internet of Things development board
 based ESP8266

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


UNO Proto Prototype Shield with 170pts Breadboard
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA032 UNO Proto Prototype Shield with 170pts Breadboard

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


Ethernet Shield W5100
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA009 AA009 Ethernet Shield W5100

380.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

UNO Proto Prototype Shield with 170pts Breadboard
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AC011 Arduino Uno R3 Acrylic Case with Sticker and Instruction

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


Mega 2560 Uno R3 Acrylic Case
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AC074 Arduino Mega 2560 Uno R3 Acrylic Case

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

STM32F103C8T6
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA706 บอร์ด STM32F103C8T6 STM32 ARM Core Board Cortex-M3 Arduino Compatible USB Type C

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.