เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ปั๊มลม (Air Pump)


 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA-001 UNO R3 DIP Board

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA-001 UNO R3 DIP Board

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA-001 UNO R3 DIP Board

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.