เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

สายไฟ สายแพ (Cable)


 สายแพ XH2.54
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 สายไฟ XH2.54mm 2 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

18.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ XH2.54mm 3 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

20.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ XH2.54mm 4 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

22.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ XH2.54mm 5 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

24.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ XH2.54mm 6 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

25.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 สายแพ PH2.0mm
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 สายไฟ PH2.0mm 2 PIN ยาว 20cm ตัวผู้-ตัวเมีย

-
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ PH2.0mm 3 PIN ยาว 20cm ตัวผู้-ตัวเมีย

20.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ PH2.0mm 4 PIN ยาว 20cm ตัวผู้-ตัวเมีย

22.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ PH2.0mm 5 PIN ยาว 20cm ตัวผู้-ตัวเมีย

24.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ PH2.0mm 6 PIN ยาว 20cm ตัวผู้-ตัวเมีย

25.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ สายแพ หัวแบน Flat Head
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 สายไฟ หัวแบน 2 PIN ยาว 15cm ตัวผู้-ตัวเมีย

15.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ หัวแบน 3 PIN ยาว 15cm ตัวผู้-ตัวเมีย

18.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ หัวแบน 4 PIN ยาว 15cm ตัวผู้-ตัวเมีย

25.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

 

 สายแพ Black Head
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 สายไฟ หัวดำ 2 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

15.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ หัวดำ 3 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

20.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ หัวดำ 4 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

22.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ หัวดำ 5 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

25.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ หัวดำ 6 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

0.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 สายแพ Big Head
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

-

 สายไฟ สายใหญ่ 2 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

25.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 4 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

40.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 6 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

50.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 8 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

65.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 10 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

85.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 12 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

100.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 14 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

120.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 16 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

130.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 18 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

150.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 20 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

170.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 22 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

190.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

-

 สายไฟ สายใหญ่ 24 PIN ตัวผู้-ตัวเมีย

210.00 /คู่
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.