เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnet)


 แม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnet
 
  
 

Part No.

Product Description

Operating
Voltage

Size

Unit Price(THB)

Dia.(mm)

Height(mm)

 NC465 แม่เหล็กไฟฟ้า P20/15 Electromagnet 3KG

12 VDC

20mm

15mm

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC466 แม่เหล็กไฟฟ้า P25/20 Electromagnet 8KG

12 VDC

25mm

20mm

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC467 แม่เหล็กไฟฟ้า P30/25 Electromagnet 15KG

12 VDC

30mm

25mm

190.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC468 แม่เหล็กไฟฟ้า P40/20 Electromagnet 30KG

12 VDC

40mm

20mm

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC469 แม่เหล็กไฟฟ้า P40/25 Electromagnet 35KG

12 VDC

40mm

25mm

260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC470 แม่เหล็กไฟฟ้า P50/30 Electromagnet 60KG

12 VDC

50mm

30mm

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC471 แม่เหล็กไฟฟ้า P60/60 Electromagnet 100KG

12 VDC

60mm

60mm

1,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC472 แม่เหล็กไฟฟ้า P20/15 Electromagnet 3KG

24 VDC

20mm

15mm

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC473 แม่เหล็กไฟฟ้า P25/20 Electromagnet 8KG

24 VDC

25mm

20mm

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC474 แม่เหล็กไฟฟ้า P30/25 Electromagnet 15KG

24 VDC

30mm

25mm

190.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC475 แม่เหล็กไฟฟ้า P40/20 Electromagnet 30KG

24 VDC

40mm

20mm

250.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC476 แม่เหล็กไฟฟ้า P40/25 Electromagnet 35KG

24 VDC

40mm

25mm

260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC477 แม่เหล็กไฟฟ้า P50/30 Electromagnet 60KG

24 VDC

50mm

30mm

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC478 แม่เหล็กไฟฟ้า P60/60 Electromagnet 100KG

24 VDC

60mm

60mm

1,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.