เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ชุดเรียนรู้วงจรไฟฟ้า (Electronic Building Block) 
 

Electronic Building Blocks 108
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 Model 108 ชุดเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น Electronic Building Blocks

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

Electronic Building Blocks 112
 

   

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 Model 112 ชุดเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น Electronic Building Blocks

320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


Electronic Building Blocks 300
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 Model 300 ชุดเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น Electronic Building Blocks

750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 
 

Electronic Building Blocks 2088
 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 Model 2088 ชุดเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น Electronic Building Blocks

1,090.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

Electronic Building Blocks 3688
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 Model 3688 ชุดเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น Electronic Building Blocks

1,350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

Electronic Building Blocks 6688
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 Model 6688 ชุดเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น Electronic Building Blocks

2,050.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

Electronic Building Blocks 9988
 

 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 Model 9988 ชุดเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น Electronic Building Blocks

3,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.