เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

พัตเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ก้านชัก (Linear Actuator)


 มอเตอร์ก้านชัก ความเร็ว 42mm/s (Electric Linear Actuator)
 

ZGB758 200mmZGB758 300mmZGB758 500mm
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 ZGB758 200mm พัตเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200MM 12VDC Electric Linear Actuator Putter 42mm/s (ZHENGKE)

2,375.00
1,900.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ZGB758 300mm พัตเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300MM 12VDC Electric Linear Actuator Putter 42mm/s (ZHENGKE)

2,600.00
2,090.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ZGB758 500mm พัตเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400MM 12VDC Electric Linear Actuator Putter 42mm/s (ZHENGKE)

3,050.00
2,440.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 มอเตอร์ก้านชัก ความเร็ว 96mm/s (Electric Linear Actuator)
 

ZGB800F 200mmZGB800F 300mmZGB800F 500mm
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 ZGB800F 200mm พัตเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200MM 12VDC Electric Linear Actuator Putter 96mm/s (ZHENGKE)

3,500.00
2,800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ZGB800F 300mm พัตเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300MM 12VDC Electric Linear Actuator Putter 96mm/s (ZHENGKE)

3,825.00
3,060.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ZGB800F 500mm พัตเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 500MM 24VDC Electric Linear Actuator Putter 96mm/s (ZHENGKE)

4,360.00
3,490.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 มอเตอร์ก้านชัก ความเร็ว 7mm/s (Electric Linear Actuator)
 

NC481 100mmNC482 200mmNC483 300mm

 
  
 NC484 500mm 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NC482 200mm พัตเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200MM 12VDC Electric Linear Actuator Putter 7mm/s (KHOUNGSHUN)

1,750.00
1,400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC483 300mm พัตเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300MM 12VDC Electric Linear Actuator Putter 7mm/s (KHOUNGSHUN)

1,875.00
1,500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NC484 500mm พัตเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 500MM 12VDC Electric Linear Actuator Putter 7mm/s (KHOUNGSHUN)

2,000.00
1,600.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 
 

 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.