เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

มอเตอร์ AC (AC Motor) มอเตอร์ซิงโครนัส (Synchronous Motor)
 
  
 

Part No.

Product Description

ความเร็วรอบ (RPM)

Unit Price(THB)

XD50KTYZ-B

 มอเตอร์ซิงโครนัส (Synchronous Motor)

1 RPM

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XD50KTYZ-B

 มอเตอร์ซิงโครนัส (Synchronous Motor)

2.5 RPM

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XD50KTYZ-B

 มอเตอร์ซิงโครนัส (Synchronous Motor)

5 RPM

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XD50KTYZ-B

 มอเตอร์ซิงโครนัส (Synchronous Motor)

10 RPM

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XD50KTYZ-B

 มอเตอร์ซิงโครนัส (Synchronous Motor)

15 RPM

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XD50KTYZ-B

 มอเตอร์ซิงโครนัส (Synchronous Motor)

20 RPM

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

XD50KTYZ-B

 มอเตอร์ซิงโครนัส (Synchronous Motor)

30 RPM

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 xxxx Coming soon

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.