เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

แผ่นร้อนเย็น (Peltier)


TEC แผ่นร้อนเย็น Peltier
 
  
 

Part No.

Product Description

 Operating Range

Size(mm)

Unit Price(THB)

Voltage

Current

 NA176 แผ่นร้อนเย็น TEC1-12703 (Peltier)

12 VDC

3 A

30x30mm

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NA177 แผ่นร้อนเย็น TEC1-12704 (Peltier)

12 VDC

4 A

40x40mm

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NA178 แผ่นร้อนเย็น TEC1-12705 (Peltier)

12 VDC

5 A

40x40mm

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AB038 แผ่นร้อนเย็น TEC1-12706 (Peltier)

12 VDC

6 A

40x40mm

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AB220 แผ่นร้อนเย็น TEC1-12708 (Peltier)

12 VDC

8 A

40x40mm

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NA179 แผ่นร้อนเย็น TEC1-12709 (Peltier)

12 VDC

9 A

40x40mm

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NA180 แผ่นร้อนเย็น TEC1-12710 (Peltier)

12 VDC

10 A

40x40mm

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NA181 แผ่นร้อนเย็น TEC1-12715 (Peltier)

12 VDC

15 A

40x40mm

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NA182 แผ่นร้อนเย็น SP1848-27145 120 Degree

5 VDC

-

40x40mm

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NA183 แผ่นร้อนเย็น SP1848-27145 150 Degree

5 VDC

-

40x40mm

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.