เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

โมดูลวัดกระเเส/แรงดัน (Current/Voltage Sensor)


MCU-758 Hall Current Sensor Linear Current Sensor Module
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AH064 MCU-758 Hall Current Sensor ACS758LCB-050B-PFF-T Linear Current Sensor Module

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

5A 12V Overcurrent Protection Sensor Module AC Current
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA462 5A 12V Overcurrent Protection Sensor Module AC Current Detection Sensor

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

ACS712Range Current Sensor Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AB077 ACS712 5A Range Current Sensor Module

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AB078 ACS712 20A Range Current Sensor Module 70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 AB079 ACS712 30A Range Current Sensor Module 70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.