เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

MKZ-OBK-MET Big Building Block


 

Makerzoid Screwable Big Building Blocks 40 in 1 - Mechanical Engineering Team for Kids 3+ years old, Educational Toy for Boys and Girls

 
"After developed Fun building blocks, it got many good reviews from our friends but then I noticed that my younger daughter was not safe to play with it. So we did some researchs and created the "MET" with big blocks which are more suitable for toddlers like my 3 years old girl. She loves those big colourful blocks a lot!"
 
【Toddlers Big Blocks Design】
Big size blocks design to let toddlers practise stuff-grabbing ability and could prevent ingestion. Kids play safely, parents feels happily.
 
【40+ Screwable Models】
It contains 100+ bricks and a guidance manual that could build 40+ models. All are screwable with fun sound that earns lots of laughter from kids.
 
【Big Box For Storage】
MET big blocks set comes with a big box for kids to storage bricks after playing. It could help kids develop a good habit of organization and tidiness.
 
 

 【Keep Kids Away From Screens】3-6 years old young kids are in Important period of eye development. MET big blocks could help keep kids staying away from electronic screens to protect their eyes and enjoy their hands-on playing time.

 

 【Parent-kid Loving Interaction】It provides parents and kids a great chance to interact while playing with the building blocks. Parents could help kids form their basic logic of the world.

 
 
【Colour Learning & Engineering Knowledge Enlightenment】Various colors of bricks could help young kids sort colors when they build models. Meanwhile, the building process could enlighten kids of basic engineering knowledge with wheel structures and assembling principle.

 
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.