เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

PJ-RF001 เรียนรู้การใช้งาน Remote 315Mhz 4ช่อง

อุปกรณ์
 


AA056 : 315MHz Wireless Remote 4 ช่อง


การทำงาน
ไฟเลี้ยง 5V
กดปุ่ม A ไฟสัญญาณ 5V ส่งออกที่ขา D2
กดปุ่ม B ไฟสัญญาณ 5V ส่งออกที่ขา D0
กดปุ่ม C ไฟสัญญาณ 5V ส่งออกที่ขา D3
กดปุ่ม D ไฟสัญญาณ 5V ส่งออกที่ขา D1

สั่งซื้อ>>>>>

  บอร์ดคอนโทรล Ariduino R3 DIP Board

สั่งซื้อ>>>>>บอร์ดไดร์ฟมอเตอร์ L298N 5V Motor Driver Board

สั่งซื้อ>>>>>
 มอเตอร์ DC 3-6V

สั่งซื้อ>>>>>
 

Adaptor Power Supply 12V 2A

สั่งซื้อ>>>>>
 

การต่อใช้งาน Wiring Diagram

Code
 
 
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.