เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ชุดกรองลม ( Air Filter FRL )


 ชุดกรองลม 2 ตอน FRL AC (Manual Drain)
 
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Max Flow Rate

Drain Type

Unit Price(THB)

 AC2010-02 ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน (FRL 2 Unit)

1/4"

500 L/min

Manual

660.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AC3010-03 ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน (FRL 2 Unit)

3/8"

1700 L/min

Manual

1,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 AC4010-04 ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน (FRL 2 Unit)

1/2"

3000 L/min

Manual

 1,760.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AC5010-10 ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน (FRL 2 Unit)

1"

5000 L/min

Manual

2,640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 ชุดกรองลม 2 ตอน FRL AC (Auto Drain)
 
      
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Max Flow Rate

Drain Type

Unit Price(THB)

 AC2010-02D ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน (FRL 2 Unit)

1/4"

500 L/min

Auto

790.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AC3010-03D ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน (FRL 2 Unit)

3/8"

1700 L/min

Auto

1,240.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 AC4010-04D ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน (FRL 2 Unit)

1/2"

3000 L/min

Auto

 2,030.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AC5010-10D ชุดกรองลม แบบ 2 ตอน (FRL 2 Unit)

1"

5000 L/min

Auto

3,040.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ชุดกรองลม 3 ตอน FRL AC (Manual Drain)
 
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Max Flow Rate

Drain Type

Unit Price(THB)

 AC2000-02 ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน (FRL 3 Unit)

1/4"

500 L/min

Manual

880.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AC3000-03 ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน (FRL 3 Unit)

3/8"

2000 L/min

Manual

1,320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 AC4000-04 ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน (FRL 3 Unit)

1/2"

4000 L/min

Manual

 1,980.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AC5000-10 ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน (FRL 3 Unit)

1"

5000 L/min

Manual

3,080.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 
 

 ชุดกรองลม 3 ตอน FRL AC (Auto Drain)
 
  
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Max Flow Rate

Drain Type

Unit Price(THB)

 AC2000-02D ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน (FRL 3 Unit)

1/4"

500 L/min

Auto

1,020.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AC3000-03D ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน (FRL 3 Unit)

3/8"

2000 L/min

Auto

1,690.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 AC4000-04D ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน (FRL 3 Unit)

1/2"

4000 L/min

Auto

 2,590.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AC5000-10D ชุดกรองลม แบบ 3 ตอน (FRL 3 Unit)

1"

5000 L/min

Auto

3,270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ชุดกรองลมปรับแรงดัน Air Filter Regulator AW (Manual Drain)
 
    
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Max Flow Rate

Drain Type

Unit Price(THB)

 AW2000-02 ชุดกรองลมปรับแรงดัน (Air Filter Regulator AW)

1/4"

550 L/min

Manual

440.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AW3000-03 ชุดกรองลมปรับแรงดัน (Air Filter Regulator AW)

3/8"

2000 L/min

Manual

660.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 AW4000-04 ชุดกรองลมปรับแรงดัน (Air Filter Regulator AW)

1/2"

4000 L/min

Manual

 1,100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AW5000-10 ชุดกรองลมปรับแรงดัน (Air Filter Regulator AW)

1"

5000 L/min

Manual

1,760.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 ชุดกรองลมปรับแรงดัน Air Filter Regulator AW (Auto Drain)
 
    
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Max Flow Rate

Drain Type

Unit Price(THB)

 AW2000-02D ชุดกรองลมปรับแรงดัน (Air Filter Regulator AW)

1/4"

550 L/min

Auto

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AW3000-03D ชุดกรองลมปรับแรงดัน (Air Filter Regulator AW)

3/8"

2000 L/min

Auto

1,020.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 AW4000-04D ชุดกรองลมปรับแรงดัน (Air Filter Regulator AW)

1/2"

4000 L/min

Auto

 1,470.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AW5000-10D ชุดกรองลมปรับแรงดัน (Air Filter Regulator AW)

1"

5000 L/min

Auto

2,030.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 ชุดกรองลม Air Filter AF (Manual Drain)
 
    
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Max Flow Rate

Drain Type

Unit Price(THB)

 AF2000-02 ตัวกรองลม (Air Filter AF)

1/4"

750 L/min

Manual

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AF3000-03 ตัวกรองลม (Air Filter AF)

3/8"

1500 L/min

Manual

355.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 AF4000-04 ตัวกรองลม (Air Filter AF)

1/2"

4000 L/min

Manual

 620.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AF5000-10 ตัวกรองลม (Air Filter AF)

1"

7000 L/min

Manual

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ชุดกรองลม Air Filter AF (Auto Drain)
 
    
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Max Flow Rate

Drain Type

Unit Price(THB)

 AF2000-02D ตัวกรองลม (Air Filter AF)

1/4"

750 L/min

Auto

410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AF3000-03D ตัวกรองลม (Air Filter AF)

3/8"

1500 L/min

Auto

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 AF4000-04D ตัวกรองลม (Air Filter AF)

1/2"

4000 L/min

Auto

 1,020.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AF5000-10D ตัวกรองลม (Air Filter AF)

1"

7000 L/min

Auto

1,400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ตัวปรับแรงดันลม Air Regulator AR
 
    
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Max Flow Rate

Unit Price(THB)

 AR2000-02 อุปกรณ์ปรับแรงดันลม หรือ ตัวปรับลม (Regulator)

1/4"

550 L/min

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AR3000-03 อุปกรณ์ปรับแรงดันลม หรือ ตัวปรับลม (Regulator)

3/8"

2500 L/min

620.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 AR4000-04 อุปกรณ์ปรับแรงดันลม หรือ ตัวปรับลม (Regulator)

1/2"

6000 L/min

 840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AR5000-10 อุปกรณ์ปรับแรงดันลม หรือ ตัวปรับลม (Regulator)

1"

8000 L/min

1,060.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ตัวผสมน้ำมัน Lubricator AL
 
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Max Flow Rate

Unit Price(THB)

 AL2000-02 อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น หรือ ตัวผสมน้ำมัน (Lubricator AL)

1/4"

800 L/min

220.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AL3000-03 อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น หรือ ตัวผสมน้ำมัน (Lubricator AL)

3/8"

1700 L/min

355.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 AL4000-04 อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น หรือ ตัวผสมน้ำมัน (Lubricator AL)

1/2"

5000 L/min

 575.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 AL5000-10 อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น หรือ ตัวผสมน้ำมัน (Lubricator AL)

1"

7000 L/min

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.