เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

กระบอกลม Cylinder


 กระบอกลม 4เสา SC Standard Cylinder
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 SC 32x50 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

484.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 32x75 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

462.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 SC 32x100 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

528.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 32x200 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

616.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SC 40x50 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

528.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 40x75 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

572.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 40x100 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

616.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 40x125 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

660.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 40x150 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

682.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 40x175 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

726.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 40x200 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

748.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 40x250 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

836.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SC 50x25 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

660.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 50x50 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

704.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 50x75 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

748.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 50x100 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

770.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 50x125 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

836.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 50x150 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 50x175 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

880.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 50x200 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

924.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 50x250 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,012.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SC 63x50 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

836.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 63x75 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

880.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 63x100 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

946.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 63x125 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,034.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 63x150 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,078.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 63x175 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,122.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 63x200 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,166.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 63x250 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,232.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 63x300 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SC 80x25 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,232.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 80x50 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,364.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 80x75 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,408.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 80x100 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,452.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 80x125 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,518.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 80x150 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,584.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 80x200 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,760.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 80x250 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,936.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 80x300 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,024.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 80x400 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,266.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SC 100x50 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,716.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 100x75 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,782.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 100x100 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,892.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 100x125 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

1,936.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 100x150 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,024.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 100x175 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,112.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 100x200 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,178.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 100x250 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,266.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 100x300 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,464.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 100x350 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,618.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 100x400 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,662.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SC 125x125 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 125x150 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

2,860.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 125x200 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SC 125x250 กระบอกลม SC (Standard Cylinder)

.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   


 

 กระบอกลม MAL Mini Air Cylinder
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 MAL 16x25 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

240.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 16x50 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

   
 MAL 20x25 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 20x50 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 20x75 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 MAL 25x25 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

400.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 25x50 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

440.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 25x75 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 25x100 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 25x125 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 25x150 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

550.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 MAL 32x25 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

440.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 32x50 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 32x75 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 32x100 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

570.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 32x125 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

610.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 32x150 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

660.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 32x175 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

700.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 32x200 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 32x250 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

770.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 MAL 40x50 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

790.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 40x75 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

810.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 40x100 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

830.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 MAL 40x150 กระบอกลม MAL (Mini Air Cylinder)

920.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 SDA 20x10 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 20x15 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 SDA 20x20 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 20x25 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

290.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 20x50 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SDA 25x10 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 25x15 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 25x20 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 25x25 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 25x30 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 25x50 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SDA 32x10 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 32x15 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 32x20 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 32x25 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 32x30 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 32x50 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SDA 40x5 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 40x10 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 40x15 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

440.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 40x20 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 40x25 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 40x30 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 40x50 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

570.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SDA 50x10 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

610.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 50x15 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

660.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 50x20 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

700.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 50x25 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 50x30 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

730.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 50x40 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

790.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 50x50 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

830.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 50x60 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

880.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 SDA 63x25 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

880.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SDA 63x50 กระบอกลม คอมแพค SDA (Compact Air Cylinder)

1,050.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 


 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN
 
   
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 TN 10x10 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

395.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 TN 10x20 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

415.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 TN 10x30 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

440.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 TN 16x10 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 TN 16x20 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

500.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 TN 16x30 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ TN 20x10 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

530.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 TN 20x20 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

640.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 TN 20x30 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

660.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 TN 20x40 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

680.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 TN 20x60 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

720.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 TN 20x70 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

770.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 TN 25x30 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

830.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 TN 25x50 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

920.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 TN 25x70 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

960.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 TN 32x20 กระบอกลม คอมแพค แกนคู่ TN (Compact Double-shaft Air Cylinder)

1,320.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 
 
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.