เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ข้อต่อลม เหล็ก (Metal Connector)


 JPC ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 JPC4-M5 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC4-01 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC4-02 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC4-03 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC6-01 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC6-02 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC6-03 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC6-04 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC8-01 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC8-02 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC8-03 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC8-04 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC10-01 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC10-02 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC10-03 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC10-04 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC12-01 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC12-02 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC12-03 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC12-04 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC14-02 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC14-03 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC14-04 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC16-02 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC16-03 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPC16-04 ข้อต่อลม เหล็ก ตรง เกลียวนอก JPC

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 JPL ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 JPL4-M5 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL4-01 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL4-02 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL4-03 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL6-M5 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL6-01 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL6-02 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL6-03 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL6-04 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL8-01 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL8-02 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL8-03 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL8-04 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL10-01 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL10-02 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL10-03 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL10-04 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL12-01 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL12-02 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL12-03 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL12-04 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

105.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL14-02 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL14-03 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL14-04 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL16-02 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL16-03 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPL16-04 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° เกลียวนอก JPL

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


 JPU ข้อต่อลม เหล็ก 2ทาง ตรง
 

     

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 JPU-4 ข้อต่อลม เหล็ก 2ทาง ตรง PU

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPU-6 ข้อต่อลม เหล็ก 2ทาง ตรง PU

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPU-8 ข้อต่อลม เหล็ก 2ทาง ตรง PU

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPU-10 ข้อต่อลม เหล็ก 2ทาง ตรง PU

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPU-12 ข้อต่อลม เหล็ก 2ทาง ตรง PU

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPU-14 ข้อต่อลม เหล็ก 2ทาง ตรง PU

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPU-16 ข้อต่อลม เหล็ก 2ทาง ตรง PU

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


 JPV ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90°
 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 JPV-4 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° JPV

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPV-6 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° JPV

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  JPV-8 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° JPV

75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPV-10 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° JPV

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPV-12 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° JPV

190.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPV-14 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° JPV

260.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPV-16 ข้อต่อลม เหล็ก งอ 90° JPV

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


 JPE ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง
 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 JPE-4 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPE

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPE-6 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPE

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPE-8 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPE

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPE-10 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPE

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPE-12 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPE

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPE-14 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPE

240.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPE-16 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPE

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


 JPY ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง
 

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 JPY-4 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPY

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPY-6 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPY

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPY-8 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPY

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPY-10 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPY

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPY-12 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPY

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPY-14 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPY

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPY-16 ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง JPY

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


 JPM ข้อต่อลม เหล็ก 3 ทาง
 

  

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 JPM-4 ข้อต่อลม เหล็ก 2 ทาง JPM

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPM-6 ข้อต่อลม เหล็ก 2 ทาง JPM

75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPM-8 ข้อต่อลม เหล็ก 2 ทาง JPM

85.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPM-10 ข้อต่อลม เหล็ก 2 ทาง JPM

130.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPM-12 ข้อต่อลม เหล็ก 2 ทาง JPM

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPM-14 ข้อต่อลม เหล็ก 2 ทาง JPM

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JPM-16 ข้อต่อลม เหล็ก 2 ทาง JPM

230.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW ข้อต่อปรับความเร็วลม
 

      

 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 JLAW4-M5 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW4-01 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW4-02 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW6-M5 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW6-01 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW6-02 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW6-03 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW6-04 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW8-01 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW8-02 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

160.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW8-03 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW8-04 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW10-01 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW10-02 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW10-03 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 JLAW10-04 ข้อต่อปรับความเร็วลม JLAW

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 New Item Coming soon...
 


 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 Px-xx ข้อต่อลม

.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.