เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ข้อต่อลม (Pneumatic Connector)


ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC
 
    
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PC4-M5 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC4-01 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC4-02 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC4-03 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC6-01 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC6-02 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC6-03 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC6-04 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC8-01 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC8-02 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC8-03 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC8-04 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC10-01 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC10-02 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC10-03 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC10-04 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC12-01 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC12-02 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC12-03 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC12-04 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC14-02 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC14-03 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC14-04 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC16-02 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC16-03 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PC16-04 ข้อต่อลม ตรง เกลียวนอก PC

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก PL
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PL4-M5 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL4-01 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL4-02 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL4-03 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL6-M5 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL6-01 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL6-02 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL6-03 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL6-04 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL8-01 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL8-02 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL8-03 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL8-04 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL10-01 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL10-02 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL10-03 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL10-04 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL12-01 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL12-02 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL12-03 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL12-04 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL14-02 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL14-03 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL14-04 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL16-02 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL16-03 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PL16-04 ข้อต่อลม งอ 90° เกลียวนอก (PL Connector)

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 


ข้อต่อลม 2ทาง ตรง PU
 
     
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PU-4 ข้อต่อลม 2ทาง ตรง PU

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU-6 ข้อต่อลม 2ทาง ตรง PU

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU-8 ข้อต่อลม 2ทาง ตรง PU

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU-10 ข้อต่อลม 2ทาง ตรง PU

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU-12 ข้อต่อลม 2ทาง ตรง PU

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU-14 ข้อต่อลม 2ทาง ตรง PU

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU-16 ข้อต่อลม 2ทาง ตรง PU

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
ข้อต่อลม 2ทาง งอ 90° PV
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PV-4 ข้อต่อลม 2ทาง งอ 90° PV

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PV-6 ข้อต่อลม 2ทาง งอ 90° PV

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PV-8 ข้อต่อลม 2ทาง งอ 90° PV

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PV-10 ข้อต่อลม 2ทาง งอ 90° PV

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PV-12 ข้อต่อลม 2ทาง งอ 90° PV

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PV-14 ข้อต่อลม 2ทาง งอ 90° PV

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PV-16 ข้อต่อลม 2ทาง งอ 90° PV

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ข้อต่อลม 3ทาง PE
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PE-4 ข้อต่อลม 3ทาง PE

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PE-6 ข้อต่อลม 3ทาง PE

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PE-8 ข้อต่อลม 3ทาง PE

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PE-10 ข้อต่อลม 3ทาง PE

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PE-12 ข้อต่อลม 3ทาง PE

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PE-14 ข้อต่อลม 3ทาง PE

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PE-16 ข้อต่อลม 3ทาง PE

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

ข้อต่อลม 3ทาง PY
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PY-4 ข้อต่อลม 3ทาง PY

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PY-6 ข้อต่อลม 3ทาง PY

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PY-8 ข้อต่อลม 3ทาง PY

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PY-10 ข้อต่อลม 3ทาง PY

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PY-12 ข้อต่อลม 3ทาง PY

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PY-14 ข้อต่อลม 3ทาง PY

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PY-16 ข้อต่อลม 3ทาง PY

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


ข้อต่อลม 4ทาง PZA
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PZA-4 ข้อต่อลม 4ทาง PZA

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PZA-6 ข้อต่อลม 4ทาง PZA

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PZA-8 ข้อต่อลม 4ทาง PZA

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PZA-10 ข้อต่อลม 4ทาง PZA

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PZA-12 ข้อต่อลม 4ทาง PZA

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 


ข้อต่อลม 5ทาง PK
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PK-4 ข้อต่อลม 5ทาง PK

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PK-6 ข้อต่อลม 5ทาง PK

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PK-8 ข้อต่อลม 5ทาง PK

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PK-10 ข้อต่อลม 5ทาง PK

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PK-12 ข้อต่อลม 5ทาง PK

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


ข้อต่อลม 2ทาง เกลียวนอก PM
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PM-4

 ข้อต่อลม 2ทาง เกลียวนอก PM

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PM-6

 ข้อต่อลม 2ทาง เกลียวนอก PM

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PM-8

 ข้อต่อลม 2ทาง เกลียวนอก PM

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PM-10

 ข้อต่อลม 2ทาง เกลียวนอก PM

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PM-12

 ข้อต่อลม 2ทาง เกลียวนอก PM

65.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


ข้อต่อปรับลม SA
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 SA-4 ข้อต่อปรับลม SA

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SA-6 ข้อต่อปรับลม SA

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SA-8 ข้อต่อปรับลม SA

60.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SA-10 ข้อต่อปรับลม SA

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SA-12 ข้อต่อปรับลม SA

120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 SL4-M5 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL4-01 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL4-02 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL6-01 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL6-01 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL6-02 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL6-03 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL6-04 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL8-01 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL8-02 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL8-03 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL8-04 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL10-01 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL10-02 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

70.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL10-03 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL10-04 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL12-02 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

55.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL12-03 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

90.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL12-04 ข้อต่อปรับลม SL (Speed Flow Controller)

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


ข้อต่อลมลด 2ทาง แบบตรง PG
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PG6-4 ข้อต่อลมลด 2ทาง แบบตรง PG

5.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PG8-6 ข้อต่อลมลด 2ทาง แบบตรง PG

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PG10-8 ข้อต่อลมลด 2ทาง แบบตรง PG

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PG12-10 ข้อต่อลมลด 2ทาง แบบตรง PG

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PG8-4 ข้อต่อลมลด 2ทาง แบบตรง PG

5.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PG10-6 ข้อต่อลมลด 2ทาง แบบตรง PG

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PG12-8 ข้อต่อลมลด 2ทาง แบบตรง PG

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PG16-12 ข้อต่อลมลด 2ทาง แบบตรง PG

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PG16-14 ข้อต่อลมลด 2ทาง แบบตรง PG

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว Y PWY
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PWY6-4 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว Y PWY

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PWY8-6 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว Y PWY

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PWY10-8 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว Y PWY

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PWY12-10 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว Y PWY

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PWY8-4 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว Y PWY

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PWY10-6 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว Y PWY

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PWY12-8 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว Y PWY

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PWY16-12 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว Y PWY

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PWY16-14 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว Y PWY

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว T PEG
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PEG6-4 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว T PEG

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PEG8-6 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว T PEG

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PEG10-8 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว T PEG

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PEG12-10 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว T PEG

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PEG8-4 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว T PEG

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PEG10-6 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว T PEG

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PEG12-8 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว T PEG

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PEG16-12 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว T PEG

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PEG16-14 ข้อต่อลมลด 3ทาง แบบตัว T PEG

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


ข้อต่อลม
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 Px-xx ข้อต่อลม

.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.