เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Ball Valve)


วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)
 
  
 

Part No.

Product Description

ขนาดเกลียว

Unit Price(THB)

 DN15-2 NO 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1/2"

1,120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN15-2 NC 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1/2"

1,120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN15-2 NO 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1/2"

1,120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN15-2 NC 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1/2"

1,120.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   


 DN20-2 NO 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

3/4"

1,170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN20-2 NC 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

3/4"

1,170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN20-2 NO 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

3/4"

1,170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN20-2 NC 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

3/4"

1,170.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 


 DN25-2 NO 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1"

1,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN25-2 NC 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1"

1,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN25-2 NO 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1"

1,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN25-2 NC 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1"

1,300.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

    
 DN32-2 NO 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1+1/4"

1,410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN32-2 NC 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1+1/4"

1,410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN32-2 NO 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1+1/4"

1,410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN32-2 NC 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1+1/4"

1,410.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

    
 DN40-2 NO 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1+1/2"

1,840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN40-2 NC 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1+1/2"

1,840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN40-2 NO 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1+1/2"

1,840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN40-2 NC 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

1+1/2"

1,840.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

    
 DN50-2 NO 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

2"

2,370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN50-2 NC 220VAC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

2"

2,370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN50-2 NO 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

2"

2,370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DN50-2 NC 12-24VDC วาล์วมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Ball Valve)

2"

2,370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 xxxx Coming soon

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.