เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

สวิทช์เท้าเหยียบ (Foot Valve) 


FV วาล์วเท้าเหยียบลม Foot Valve
 

                                               

 FV320-08

 FV420-08

 
 

Part No.

Product Description

Port Size

Position

Operating 
Pressure

Unit Price(THB)

 FV320-08 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/4"

3 Ports 2 Positions

0.1-0.8 MPa

345.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 FV420-08 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/4"

4 Ports 2 Positions

0.1-0.8 MPa

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

4F วาล์วเท้าเหยียบลม Foot Valve
 

 

 

                                                

 4F210-08

 4F210-08L

 

 

 

 

 4F210-08G

 4F210-08LG

 
 

Part No.

Product Description

Port Size

Position

Operating 
Pressure

Control Type

Unit Price(THB)

 4F210-08 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/4"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Spring Return

460.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4F210-08L วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/4"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Self Lock

560.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4F210-08G วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/4"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Spring Return 
+ Guard

620.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4F210-08LG วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/4"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Self Lock
+ Guard

795.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 
K23/25 วาล์วเท้าเหยียบลม Foot Valve
 

K23R7-08

K23R7-10

K23R7-15

K25R7-08

K25R7-10

K25R7-15

 

Part No.

Product Description

Port Size

Position

Operating 
Pressure

Control Type

Unit Price(THB)

 K23R7-08 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/4"

3/2 Way

0.1-0.8 MPa

Spring Return

370.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 K23R7-10 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

3/8"

3/2 Way

0.1-0.8 MPa

Spring Return

705.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 K23R7-15 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/2"

3/2 Way

0.1-0.8 MPa

Spring Return

705.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 K25R7-08

 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/4"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Spring Return

385.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 K25R7-10

 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

3/8"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Spring Return

705.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 K25R7-15

 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/2"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Spring Return

705.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

ST วาล์วเท้าเหยียบลม Foot Valve
 
 
 

Part No.

Product Description

Port Size

Position

Operating 
Pressure

Control Type

Unit Price(THB)

 ST402 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/4"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Hand Return

750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ST403 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

3/8"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Hand Return

750.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ST402A วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

1/4"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Spring Return

795.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 ST403A

 วาล์วเท้าเหยียบลม (Foot Valve)

3/8"

5/2 Way

0.1-0.8 MPa

Spring Return

795.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 


 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.