เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ท่อลม (PU tube)


 สายลม PU (PU tube)
 
 
 

Part No.

Product Description

Working Pressure
(W.P.)

Burst Pressure
(B.P.)

Unit Price(THB)

 PU 4x2.5mm ท่อลม โพลียูรีเทน (PU Polyurethane tube)

10kgf/cm2 
(9.8bar)

25kgf/cm2
(24.5bar)

5.00 /เมตร
675.00/ม้วน(200m)
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU 6x4mm ท่อลม โพลียูรีเทน (PU Polyurethane tube)

10.00 /เมตร
1,050.00/ม้วน(200m)

ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU 8x5mm ท่อลม โพลียูรีเทน (PU Polyurethane tube)

15.00 /เมตร
900.00/ม้วน
(100m)
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU 10x6.5mm ท่อลม โพลียูรีเทน (PU Polyurethane tube)

20.00 /เมตร
1,350.00/ม้วน(100m)

ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU 12x8mm ท่อลม โพลียูรีเทน (PU Polyurethane tube)

25.00 /เมตร
1,875.00/ม้วน(100m)

ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU 14x10mm ท่อลม โพลียูรีเทน (PU Polyurethane tube)

40.00 /เมตร
2,700.00/ม้วน(100m)

ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU 16x12mm ท่อลม โพลียูรีเทน (PU Polyurethane tube)

65.00 /เมตร
3,150.00/ม้วน(100m)

ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 สายลม สปริง PU (PU Spring tube)
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 PU Spring 8x5mm 6M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

126.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU Spring 8x5mm 9M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

162.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 PU Spring 8x5mm 6M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

126.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU Spring 8x5mm 9M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU Spring 8x5mm 12M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

234.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU Spring 8x5mm 15M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 PU Spring 10x6.5mm 6M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

180.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU Spring 10x6.5mm 9M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

270.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU Spring 10x6.5mm 12M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

306.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU Spring 10x6.5mm 15M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

360.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 PU Spring 12x8mm 6M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

288.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU Spring 12x8mm 9M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

414.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU Spring 12x8mm 12M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

540.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 PU Spring 12x8mm 15M ท่อลมสปริง โพลียูรีเทน (PU Spring tube)

630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

   
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.