เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

สวิทช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch) JKS-3 Series สวิทช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch)
 
  
 

Part No.

Product Description

Working range

Unit Price(THB)

JKS-3-1.0

 สวิทช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch)

ON 1.0kg/m², OFF 1.8kg/m²

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JKS-3-1.5

 สวิทช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch)

ON 1.5kg/m², OFF 2.2kg/m²

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JKS-3-1.8

 สวิทช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch)

ON 1.8kg/m², OFF 2.6kg/m²

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

JKS-3-2.2

 สวิทช์ควบคุมแรงดัน (Pressure Switch)

ON 2.2kg/m², OFF 3.0kg/m²

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 SL-801 Series เครื่องแปลงสัญญาณแรงดัน (Pressure Transmitter)
 
  
 

Part No.

Product Description

Working
range

 Operating
Voltage

Output

Unit Price(THB)

  SL-801-1.0 

 เครื่องแปลงสัญญาณแรงดัน (Pressure Transmitter)

0-1.0 MPa

24 VDC

0-20 mA

2,200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  SL-801-1.6 

 เครื่องแปลงสัญญาณแรงดัน (Pressure Transmitter)

0-1.6 MPa

24 VDC

0-20 mA

2,200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ SL-801X Series เครื่องแปลงสัญญาณแรงดัน (Pressure Transmitter)
 
  
 

Part No.

Product Description

Working
range

 Operating
Voltage

Output

Unit Price(THB)

  SL-801X-1.0 

 เครื่องแปลงสัญญาณแรงดัน (Pressure Transmitter)

0-1.0 MPa

24 VDC

0-20 mA

2,800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  SL-801X-1.6 

 เครื่องแปลงสัญญาณแรงดัน (Pressure Transmitter)

0-1.6 MPa

24 VDC

0-20 mA

2,800.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

 LY-810 Series เกจวัดความดันดิจิตอล (Pressure Switch)
 
  
 

Part No.

Product Description

Working
range

 Operating
Voltage

Output

Unit Price(THB)

  LY-810-0.6 

 เกจวัดความดันดิจิตอล (Pressure Controller)

0-0.6 MPa

24 VDC, 220 VAC

NO

1,365.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY-810-1.0 

 เกจวัดความดันดิจิตอล (Pressure Controller)

0-1.0 MPa

24 VDC, 220 VAC

NO

1,365.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY-810-1.6 

 เกจวัดความดันดิจิตอล (Pressure Controller)

0-1.6 MPa

24 VDC, 220 VAC

NO

1,365.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY-810-2.5 

 เกจวัดความดันดิจิตอล (Pressure Controller)

0-2.5 MPa 

24 VDC, 220 VAC

NO

1,365.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY-810-4.0 

 เกจวัดความดันดิจิตอล (Pressure Controller)

0-4.0 MPa 

24 VDC, 220 VAC

NO

1,365.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY-810-6.0 

 เกจวัดความดันดิจิตอล (Pressure Controller)

0-6.0 MPa 

24 VDC, 220 VAC

NO

1,365.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

  LY-810-10.0 

 เกจวัดความดันดิจิตอล (Pressure Controller)

0-10.0 MPa

24 VDC, 220 VAC

NO

1,365.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 
  
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 xxxx Coming soon

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 


 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.