เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ตัวเก็บเสียง (Silencer)


 BSL ตัวเก็บเสียง แบบยาว Silencer
 

      

 

Part No.

Product Description

Port Size

Unit Price(THB)

 BSL-01 ตัวเก็บเสียง แบบยาว Silencer

1/8"

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BSL-02 ตัวเก็บเสียง แบบยาว Silencer

1/4"

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BSL-03 ตัวเก็บเสียง แบบยาว Silencer

3/8"

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BSL-04 ตัวเก็บเสียง แบบยาว Silencer

1/2"

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 BSLM ตัวเก็บเสียง แบบสั้น Silencer
 

     

 

Part No.

Product Description

Port Size

Unit Price(THB)

 BSLM-01 ตัวเก็บเสียง แบบสั้น Silencer

1/8"

10.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BSLM-02 ตัวเก็บเสียง แบบสั้น Silencer

1/4"

15.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BSLM-03 ตัวเก็บเสียง แบบสั้น Silencer

3/8"

20.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 BSLM-04 ตัวเก็บเสียง แบบสั้น Silencer

1/2"

30.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


 RSW ตัวเก็บเสียง แบบปรับได้ Silencer
 

     

 

Part No.

Product Description

Port Size

Unit Price(THB)

 RSW-01 ตัวเก็บเสียง แบบปรับได้ Silencer

1/8"

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSW-02 ตัวเก็บเสียง แบบปรับได้ Silencer

1/4"

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSW-03 ตัวเก็บเสียง แบบปรับได้ Silencer

3/8"

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 RSW-04 ตัวเก็บเสียง แบบปรับได้ Silencer

1/2"

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


  


 New Item Coming soon...
 


 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 Px-xx ข้อต่อลม

.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.