เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid valve)


 4V โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 1ข้าง (Solenoid valve)
 
 
 

Part No.

Product Description

Port size

Position & Coil

Voltage

Unit Price(THB)

 4V110-06 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 1ข้าง

1/8"

5/2 Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

350.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4V210-06 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 1ข้าง

1/8"

5/2 Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 4V210-08 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 1ข้าง

1/4"

5/2 Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4V310-10 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 1ข้าง

3/8"

5/2 Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4V410-15 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 1ข้าง

1/2"

5/2 Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

880.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 
 4V โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง (Solenoid valve)
 
 
 

Part No.

Product Description

Port size

Position & Coil

Voltage

Unit Price(THB)

 4V120-06 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง

1/8"

5/2 Double coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

740.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4V220-06 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง

1/8"

5/2 Double coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 4V220-08 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง

1/4"

5/2 Double coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4V320-10 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง

3/8"

5/2 Double coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

880.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4V420-15 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง

1/2"

5/2 Double coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

1,000.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

 4V โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง (Solenoid valve)
 
 
 

Part No.

Product Description

Port size

Position & Coil

Voltage

Unit Price(THB)

 4V130-06 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง

1/8"

5/3 Double coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

1,095.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4V230-08 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง

1/4"

5/3 Double coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

875.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4V330-10 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง

3/8"

5/3 Double coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

1,050.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4V430-15 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 2ข้าง

1/2"

5/3 Double coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

1,210.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4M โซลินอยด์วาล์ว
 
 
 

Part No.

Product Description

Port size

Position & Coil

Voltage

Unit Price(THB)

 4M110-06 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 1ข้าง

1/8"

Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4M210-08 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 1ข้าง

1/4"

Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4M310-10 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 1ข้าง

3/8"

Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

520.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4M410-15 โซลินอยด์วาล์ว คอยล์ 1ข้าง

1/2"

Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

880.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 
 

 4A Single Air Control Valve
 
 
 

Part No.

Product Description

Port size

Position & Coil

Unit Price(THB)

 4A110-06 แอร์คอนโทรลวาล์ว

1/8"

Single Air Control

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4A210-08 แอร์คอนโทรลวาล์ว

1/4"

Single Air Control

280.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4A310-10 แอร์คอนโทรลวาล์ว

3/8"

Single Air Control

390.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4A410-15 แอร์คอนโทรลวาล์ว

1/2"

Single Air Control

770.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4A Double Air Control Valve
 

 

Part No.

Product Description

Port size

Position & Coil

Unit Price(THB)

 4A120-06 แอร์คอนโทรลวาล์ว

1/8"

Double Air Control

0.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4A220-08 แอร์คอนโทรลวาล์ว

1/4"

Double Air Control

480.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4A320-10 แอร์คอนโทรลวาล์ว

3/8"

Double Air Control

660.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 4A420-15 แอร์คอนโทรลวาล์ว

1/2"

Double Air Control

880.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

2P โซลินอยด์วาล์ว 2ทาง พลาสติก
 
   
 

Part No.

Product Description

Port size

Position & Coil

Voltage

Unit Price(THB)

 2P025-08 โซลินอยด์วาล์ว 2ทาง พลาสติก

1/4"

2/2 Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

375.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

2V โซลินอยด์วาล์ว 2ทาง (2 Way Solenoid valve)
 
   
 

Part No.

Product Description

Port size

Position & Coil

Voltage

Unit Price(THB)

 2V025-06 โซลินอยด์วาล์ว 2ทาง

1/8"

2/2 Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 2V025-08

 โซลินอยด์วาล์ว 2ทาง

1/4"

2/2 Single coil

12VDC, 24VDC, 220VAC

330.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

2V โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง (2 Way Solenoid valve)
 

    

   

 

2V130

2V250

 

Part No.

Product Description

Port size

Pressure

Voltage

Unit Price(THB)

 2V130-10 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง

3/8"

0.1 - 0.8 MPA

12VDC, 24VDC, 220VAC

1,140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 2V130-15 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง

1/2"

0.1 - 0.8 MPA

12VDC, 24VDC, 220VAC

1,140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 2V250-20 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง

3/4"

0.1 - 0.8 MPA

12VDC, 24VDC, 220VAC

2,630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 2V250-25 โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง

1"

0.1 - 0.8 MPA

12VDC, 24VDC, 220VAC

2,630.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 


 
 
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.