เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ชุดถังขยะอัตโนมัติ ( Automatic Sensor Bin)

 

 ราคา 850.- บาท พร้อมโปรแกรม
***ไม่รวมถังขยะ***

           

 

อุปกรณ์

 
 
 
 
 

การต่อใช้งาน Wiring Diagram

 
 
 
Code
 
 
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.