เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ชุดรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (Automatic Water Pump)

 
 
 ราคา 950.- บาท พร้อมโปรแกรม
 

อุปกรณ์

 
 
 
 

การต่อใช้งาน Wiring Diagram

 

 
Code
 
 

 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.