เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

วงจรกำเนิดสัญญาณ (Signal Generator) 
 

XY-LPWM Signal Generator PWM Pulse Frequency Duty Cycle
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA387 XY-LPWM Signal Generator PWM Pulse Frequency Duty Cycle Adjustable Module LCD Display
 1Hz-150Khz 3.3V-30V PWM Board Module

80.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.