เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

ชุดเรียนรู้ Arduino Kit EP01


 EP01-การลงโปรแกรม Arduino IDE และทดสอบการใช้งานบอร์ด Arduino Uno R3 เบื้องต้น


 1. เข้าไปที่ https://www.arduino.cc/en/software เพื่อดาวน์โหลด Arduino IDE 2.x.x เลือกโหลดได้ตาม OS ที่ใช้ ในบทความนี้ OS ที่ใช้เป็น Windows
 2. คลิก JUST DOWNLOAD เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม 3. กด Agree แล้วทำตามขั้นตอนต่อไป
 4. กด Next
 5. กด Install
 6. กำลัง Install โปรแกรมใช้เวลาสักครู่
 7. ลงโปรแกรมเรียบร้อย กด Finish และเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลย

 8. หน้าตาโปรแกรมจะเป็นดังรูป

 9. ให้ทดลองเสียบบอร์ด Arduino Uno R3 เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB จากนั้นคลิกที่ Tools > Board > Arduino AVR Boards > และเลือก Arduino Uno ดังรูป

 10. เลือก Port ให้ถูกต้องโดยเข้าที่ Tools > Port (กรณีมี Com port ขึ้นหลายตัวให้เข้าไปที่ Device Manager ของ Windows และดูที่ Ports มองหา USB-SERIAL จะเจอชื่อ COM PORT ต่อท้าย) 11. ลองทดสอบ Upload โปรแกรมตัวอย่างที่มีมาให้ในโปรแกรม Arduino IDE โดยไปที่ File > Examples > 01. Basic > Blink


หรือพิมพ์ Code ดังนี้

void setup() {

  // noneize digital pin LED_BUILTIN as an output.

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

 

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {

  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

  delay(1000);                      // wait for a second

  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW

  delay(1000);                      // wait for a second

}

  12. ลอง Compile โดยไปที่ Sketch > Verify/Compile เมื่อเสร็จจะขึ้นข้อความว่า Done compiling.
 14. ทดลอง Upload code ไปที่บอร์ด Arduino Uno R3 โดยไปที่ Sketch > Uploadรอจนขึ้นข้อความ Done uploading
สังเกตที่บอร์ด Arduino Uno R3 LED ที่ตัวบอร์ดจะติดดับสลับกันทุก 1 วินาที

เสร็จสิ้นการลงโปรแกรม Arduino IDE และทดสอบการใช้งานบอร์ด Arduino Uno R3 เบื้องต้น  
 

 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.