เพิ่มเพื่อน

@or-tech มี @ ด้านหน้า

[email protected]

     
 ชุดเรียนรู้
Makerzoid
อาร์ดูโน่
(Arduino)
นิวเมติ
(Pneumatic)
อื่นๆ
(Ungroup)
บทความ
(Article)
ตัวอย่าง
(Sample)

โมดูลลดแรงดัน (Step-down/Buck Converter)  

DC-DC Step-down Power Module 24V/12V to 5V 5A Power Module Better Than LM2596S
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA263DC-DC Step-down Power Module 24v 12V to 5V 5A Power Module Better Than LM2596S

100.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
DC-DC XL4015 Adjustable Stepdown Module 4~38V 5A
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA270 DC-DC XL4015 Adjustable Stepdown Module 4~38V 5A 96% High Efficiency

50.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 
MT3608 XY-016 2A Max DC-DC Step Up Power/Booster
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA306 MT3608 XY-016 2A Max DC-DC Step Up Power Module Booster Power Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 
Blue DC-DC XL4015 Adjustable Step-down Module 5A 75W
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA450 Blue DC-DC XL4015 Adjustable Step-down Module 5A 75W Pic1-Zoom

75.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

DC-DC XL4015 Adjustable Stepdown Module 5A 75W
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA451 DC-DC XL4015 Adjustable Stepdown Module 5A 75W with 3 Bits Digital Display Voltmeter

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

DC-DC XL4015 Adjustable Stepdown Module 5A 75W
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA452 DC-DC XL4015 Adjustable Stepdown Module 5A 75W with 4 Bits Digital Display Voltmeter

135.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

48V Adjustable Voltage Regulator Module DC-DC LM2596HVS Enter 4.5-60V
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA476 48V Adjustable Voltage Regulator Module DC-DC LM2596HVS Enter 4.5-60V

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

AA496 48V36V24V to 19V 12V 9V 5V 3V Adjustable Synchronous Stepdown Module Car Charging Power Supply
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA496 48V 36V 24V to 19V 12V 9V 5V 3V Adjustable Synchronous Stepdown Module
 Car Charging Power Supply

150.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

XH-M401 DC-DC Step Down Buck Converter Power Supply Module XL4016E1
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA514 XH-M401 DC-DC Step Down Buck Converter Power Supply Module XL4016E1

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

XL4016E1 Step Down Power Supply Module DC4-40v to DC 1.25-36V 8A 200W
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA515 XL4016E1 Step Down Power Supply Module DC4-40v to DC1.25-36V 8A 200W

95.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

XH-M404 DC 4-40V 8A Voltage Regulator Module Digital PWM Adjustabl DC-DC Step Down Voltage Regulator DC XL4016E1
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA516 XH-M404 DC 4-40V 8A Voltage Regulator Module Digital PWM Adjustabl
 DC-DC Step Down Voltage Regulator DC XL4016E1

110.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

XL4005 DC-DC 5-32V Adjustable Step Down 5A Buck Power Supply Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA579 XL4005 DC-DC 5-32V Adjustable Step Down 5A Buck Power Supply Module

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

DC 12-80V 600W High Power Adjustable Voltage Constant Current Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA667 DC12-80V 600W High Power Adjustable Voltage Constant Current Module

285.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

XL7015 DC-DC Converter Step Down Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 AA670  XL7015 DC-DC Converter Step Down Module

35.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

MP1584EN DC-DC Step-down Power Supply Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 DE053 MP1584EN DC-DC 3A 5V/12V/24V to 3.3V Step-down Power Supply Module

45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 DE054 MP1584EN DC-DC 3A 5V/12V/24V to 5V Step-down Power Supply Module 45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 DE055 MP1584EN DC-DC 3A 5V/12V/24V to 9V Step-down Power Supply Module 45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 DE056 MP1584EN DC-DC 3A 5V/12V/24V to 12V Step-down Power Supply Module 45.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ


 

AMS1117 Power Supply Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA091 AMS1117 3.3V Power Supply Module

25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ

 NA092 AMS1117 5V Power Supply Module 25.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
Dual USB output 9V 12V 24V 36V to 5VDC DC onboard charging 3A step-down module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA411 Dual USB output 9V 12V 24V 36V to 5VDC DC onboard charging 3A step-down module

40.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

300W 20A DC-DC Buck Converter Step-down Module Constant Current LED Driver Power Step Down Voltage Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA501 300W 20A DC-DC Buck Converter Step-down Module Constant Current LED Driver Power
 Step Down Voltage Module

200.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ 

300W 10A DC-DC Step-down Adjustable Constant Voltage Module
 
 
 

Part No.

Product Description

Unit Price(THB)

 NA505 300W 10A DC-DC Step-down Adjustable Constant Voltage Module

140.00
ราคาส่งกรุณาติดต่อ
 

Copyright © 2012 www.or-techno.com All rights reserved.